31 20 10 40 info@autiwelcome.com

Om Autiwelcome

Vi vil hjælpe mennesker med autisme

Mange børn, unge og voksne med autisme er stærkt begrænsede i at foretage sociale aktiviteter. Sociale udfordringer og store krav til forudsigelighed og struktur kan gøre selv en tur i biografen eller på et museum svær at gennemføre.

Autiwelcome skal gøre det lettere for mennesker med autisme at komme mere ud og få positive oplevelser.

Vi vil inspirere til oplevelser

Ved at skabe en digital platform hvor børn, unge og voksne med autisme dels kan blive inspireret til besøg på museer, attraktioner, seværdigheder, teatre, biografer og lignende steder og dels få en social præsentation om stedet inden besøget

Vi vil gøre platformen til et attraktivt hjælpemiddel for familie, venner og behandlere (lærere, pædagoger, mentorer, terapeuter etc.), der er tæt på mennesker med autisme og som ønsker at hjælpe dem til oplevelser

Vi vil hjælpe museer, attraktioner, seværdigheder og andre relevante steder til at yde ekstra service overfor den voksende autismemålgruppe

Vi har stor erfaring med autisme

Autiwelcome drives af Jan Mortensen, der både er specialist i digital udvikling og har nært kendskab til autisme.

Autiwelcome er udviklet i tæt samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut og Landsforeningen Autisme, som også redigerer og godkender alle de sociale præsentationer, som vil løbende vil blive lagt ud på sitet.

Rent praktisk administreres Autiwelcome af Jan Mortensens digitale bureau Empira.